Ne presuh,ne prevlažen zrak

Vlažnost zraka je izredno pomembna za zdravo bivanje in dobro počutje. Primerna vlažnost in prezračevanje imata veliko skupnega, poraja se več vprašanj in predlogov, kako oboje uskladiti.”

Več v članku časopisa Dnevnik (Novinar Bojko Jerman) :

https://www.dnevnik.si/1042762564

Nadihaj.Se
.